ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και την 1 Ιουνίου έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων. Αναμένοντας τις νέες ανακοινώσεις για το πιθανό άνοιγμα των σχολείων και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουμε κλειστά, από την Δευτέρα 27/4/2020 θα ξεκινήσει και επικουρικό πρόγραμμα Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους/τις μαθητές/τριές μας για το οποίο θα ενημερώνεστε μέσω email, εφόσον τροποποιείται ή εντάσσονται σε αυτό και άλλες ώρες.
Ακολουθώντας οδηγίες, ο κάθε εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την εγκατάσταση της εφαρμογής και αποκτά την ατομική του ψηφιακή τάξη διδασκαλίας. Αυτή η ψηφιακή τάξη αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του κάθε εκπαιδευτικού. Σημειώνεται ότι αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με αυτόν ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους μαθητές του το κάθε μάθημα. Ο σύνδεσμος (URL) της προσωπικής ψηφιακής τάξης του εκπαιδευτικού αποστέλλεται στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email).
Οι μαθητές κάθε τάξης θα μπαίνουν στην ψηφιακή τάξη του κάθε εκπαιδευτικού, πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται την συγκεκριμένη ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα μέσω του ψηφιακού συνδέσμου που είναι μόνιμος και διαφορετικός για τον κάθε εκπαιδευτικό και θα σας γνωστοποιείται με e-mail.
Προσοχή, ο σύνδεσμος αυτός δεν πρέπει να αναρτάται ή να τον επικοινωνείτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες ή όπου αλλού, γιατί δεν θέλουμε να γνωρίζουν την αίθουσα του εκπαιδευτικού και να μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση. Το μόνο στοιχείο που θα ζητείται, όταν ο μαθητής πατάει τον σύνδεσμο, την συγκεκριμένη ώρα, είναι το όνομά του (προτείνεται να γράφει το μικρό όνομα και το αρχικό γράμμα του επωνύμου, για να αναγνωρίζεται από τον εκπαιδευτικό). Το email δεν χρειάζεται να γράφεται.
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείογια να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίσεις ή άλλου είδους καταγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι παράνομη και διώκεται βάσει του Νόμου. Σχετική ανακοίνωση για τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου

Η Διευθύντρια

  • Όλοι οι μαθητές μας διαθέτουν πλέον λογαριασμό στο Sch. Παρακαλούμε όπως εισέρθετε (login) και στις 2 πλατφόρμες για να σας αναγνωρίσουν (οι πλατφόρμες ως χρήστες) και να μπορούν να σας εντοπίσουν οι εκπαιδευτικοί σας και να σας στείλουν πρόσκληση.(απαραίτητη προϋπόθεση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Να ελέγχετε καθημερινά το παρόν site, τους σχολικούς λογαριασμούς (και οι γονείς τα e-mail σας) καθώς θα σας αποσταλούν προσκλήσεις, από τους/τις δασκάλους/λες σας για συμμετοχή σε κυψέλες e-me πλατφόρμα (Τμήματα A1, Α2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε2, Στ1, Στ2, Τμήμα Ένταξης, Γαλλικά, ΤΠΕ) η στην e-class (τμήματα Β1, Β2, Ε1, Αγγλικά, Γερμανικά).
  • Κεντρική σελίδα 9ου Δημ. Γλυφάδας