ΚΕΣΥ

Γνωματεύσεις από το ΚΕΣΥ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του 2ου ΚΕΣΥ 210-9955036 9.00 - 13.00 κάθε μέρα.

Αιτήσεις για αξιολόγηση γίνονται δεκτές τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στο e-mail του ΚΕΣΥ (2kesydath@sch.gr), με την προϋπόθεση οι γονείς να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτηση αργότερα.